Getuk Panganan Sadengah Uwong


Panganan siji iki minangka panganane wong asli Jawa, amargo nang negara liya ora ana.  Awit biyen nadyan samudana getuk iki akeh sing ngaremi.  Dadi kekaremane sadengah uwong,  tuwo enom, lanang wadon, sugih mlarat podo seneng mangan getuk.

Getuk bahane soko telo pohung,  utowo telo jabut.  Carane: telo dioceki disik banjur diumbah resik. 

Telo banjur digodog nganti mateng,  nek wis mateng terus dideplok utowo ditutu nganggo alu. 

Carane deplok,  pucuk alu diwenei plastik ben ora kantil karo getuke.

Dideplok nganti ajur lan lumer telone bakal maleh dadi barang kempel. Terus dibentuk lonjong ben gampang diiris.

Nek wis ngono, ateges getuke wis dadi lan wayahe dipangan,  kanti dilawohi parutan klopo.  Nek ono blondo yo iso dicampuri blondo yo cocok. Wwn

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Getuk Panganan Sadengah Uwong"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel